Certifikáty

Společnost MINDPAX je certifikována podle EN lSO 13485:2016

Norma EN ISO 13485:2016 byla vyhlášena jako harmonizovaná norma k evropským směrnicím 93/42/EEC, 90/385/EEC a 98/79/EC v Official Journal of European Union, což umožňuje její využití k prokázání shody s požadavky těchto evropských směrnic.

Vzhledem k větším nárokům na systém managementu kvality dodavatele a výrobce zdravotnických prostředků byla zpracována norma ČSN EN ISO 13485:2016. Norma obsahuje kritéria pro celý rozsah systému managementu kvality pro zdravotnické prostředky.

Certifikát podle normy ČSN EN ISO 13485:2016 se vztahuje na celý systém managementu organizace vyrábějící nebo dodávající zdravotnické prostředky a příslušné služby.