Přinášíme inovativní digitální řešení pro lidi s duševním onemocněním

Unikátní digitální řešení pomáhající lidem s těmi nejzávažnějšími duševními nemocemi, především s bipolární afektivní poruchou a schizofrenií.

MINDPAX systém je vyvíjen ve spolupráci s předními specialisty z oblasti medicíny, psychiatrie, psychologie, datové analytiky a IT. Tato personalizovaná platforma je založena na analýze a kontinuálním sledování objektivních biomedicínských dat v kombinaci se subjektivními sebeposuzujícími nástroji.

Náš cíl

Naším cílem je pomoci lépe pochopit průběh duševních nemocí. Chceme zvýšit povědomí o vývoji stavu jedince s psychickými potížemi.

Díky individualizovanému přístupu, kontiuálnímu zaznamenávání klíčových parametrů, jejich analýzou a přehlednou vizualizací chceme poskytnout užitečný nástroj k lepšímu sebepoznání uživatelů a najít tak společně vhodnou cestu

budoucího směřování. Náš systém spojuje všechny zúčastněné strany a kromě uživatele systému otvírá komunikaci a zajímá se i o pohled nejbližšího okolí nebo ošetřujícího lékaře.

Naše poslání vidíme ve vytváření digitálního nástroje, který povede k efektivnějšímu zvládání závažných psychiatrických onemocnění prostřednictvím nepřetržitého sledování relevantních dat a jejich personalizovanému vyhodnocení.

Díky našemu systému je možné lépe uchopit a pochopit závažné duševní stavy a to jak na straně pacienta, jeho nejbližších, tak i na straně lékaře. Chceme zároveň podpořit prevenci v oblasti psychických poruch a pomoci s včasným zachycením a detekcí znovupropuknutí onemocnění.

Pavel Nevický

Jeden ze zakladatelů společnosti MINDPAX

Cirkadiánní rytmy

Naše vnitřní hodiny

V těle člověka existují specializované buňky, jakési vnitřní hodiny, které mohou různými způsoby ovlivňovat náš život, fyzický a duševní stav. Tyto vnitřní hodiny ovlivňují každý den naše biochemické procesy na základě toho, zda je noc nebo den, zda je čas odpočinku, spánku nebo aktivity. Narušení těchto tzv. cirkadiánních rytmů pak může naznačovat potíže, jak na fyzické, tak i na psychické úrovni. Odchylky ve fungování těchto biorytmů mohou být spojovány s tělesnými nemocemi jako například obezitou, diabetem nebo potížemi se spánkem.

Naše psychika

Náš současný výzkum se v této oblasti soustřeďuje především na psychiatrii. Projevy, příčiny a plné propuknutí například bipolární afektivní nebo psychotických poruch je odrazem nepravidelností těchto procesů. MINDPAX systém sleduje právě tyto odchylky ve spánku a aktivitě jediců s duševním onemocněním. Pomocí těchto dat se snaží lépe porozumět současnému stavu pacienta, ale i potenciálnímu vývoji nemoci.

Jak je můžeme měřit?

Fungování těchto biorytmů odráží například tělesná teplota, hladina hormonů nebo srdeční tep. Tou nejjednodušší, ale přesto velmi spolehlivou metodou je měření fyzické aktivity během dne a noci.

5 Klíčových
parametrů sledování

Na změnu psychického stavu a znovupropuknutí duševního onemocnění mohou v různé míře upozorňovat klíčové příznaky.

Spánek

Kvalitní a dostatečný spánek je možné považovat za hlavní ukazatel vyváženého a prosperujícího životního stylu. Jeho narušení může souviset s náročnou životní situací, přetížením v osobním nebo pracovním životě, ale i duševním onemocněním jako je bipolární afektivní porucha nebo schizofrenie.

Aktivita

Aktivita jedinců se v rámci fáze onemocnění, denní doby i ročního období může značně lišit a může být odrazem stabilního ale i zhoršujícího se psychického stavu.

Medikace

Frekvence, dávkování, denní doba užívání léků, jejich vysazování nebo i nasazování mohou mít v různém směru i rozsahu dopad na psychický i fyzický stav uživatelů.

Události

Negativní i pozitivní události, nečekané, náročné ale i běžné denní situace mohou být významným faktorem, který může ovlivňovat duševní pohodu každého jedince.

Subjektivní dotazník příznaků

Subjektivní zhodnocení stavu je podstatnou součástí sledování a neodmyslitelnou složkou v personalizované medicíně a individuálním přístupu ke člověku.

Více než

70 miliónů lidí

po celém světě má zkušenost s bipolární afektivní poruchou nebo schizofrenií.

Jedinci s bipolární afektivní poruchou nebo schizofrenií zažívají znovu propuknutí onemocnění v průměru každé 2 roky.

Průměrná délka hospitalizace se v průběhu času může prodlužovat. Lepším porozuměním toho, co prožívá jedinec s duševním onemocněním, může jeho samotného, blízké i lékaře vést k rozpoznání a zachycení varovných signálů ohlašující znovupropuknutí nemoci. Díky včasné intervenci je možné zamezit plnému propuknutí a zkrátit i tak délku hospitalizace nebo pracovní neschopnosti.

Blog

Zobrazit celý blog

Sledujte Mindpax

Obvykle obdržíte jeden zpravodaj každý měsíc se všemi důležitými aktualizacemi, s naším pokrokem a zajímavými články. Sledujte nás.

Pomáháme lidem zvládat jejich závažná duševní onemocnění.

Chci se zapojit