O SPOLEČNOSTI

Příběh značky Mindpax

NAŠE POSLÁNÍ
Mindpax se věnuje pochopení, sledování a zlepšování duševní a tělesné pohody využitím novátorského shromažďování a analýzy údajů o biorytmech, které určují celý náš život.

2017
2016
2015
2014
2013

• Úspěšná crowdfundingová kampaň na platformě Fundlift.cz
• Nové investování s účastí fondu RSJ Gradus
• Finanční prostředky od Technologické agentury ČR
• První platící zákazníci, včetně Českého olympijského výboru

• Zrodila se druhá generace náramků
• Smlouva o spolupráci podepsaná s českým Národním institutem duševního zdraví
• První komerční objednávka od Karlovy Univerzity v Praze
• Dosáhli jsme milníku 1000 měsíců shromažďování surových dat

• Založení společnosti MINDPAX
• Vstupní (andělská) investice od společnosti Redwood Capital

• Do monitorovacího programu se zapojují první bipolární pacienti

• Zrodila se myšlenka dlouhodobě sledovat aktivitu z pohledu duševních poruch

Management Team

 
Daniel Novák
Matematik
a výzkumní pracovník v oblasti IT biolékařství


Dan organizuje mezinárodní lékařské konference pod názvem Mobile Med a vyučuje na Českém vysokém učení technickém.

 
Pavel Nevický
Vedoucí projektu
a finanční odborník


Pavel má zkušenosti s prací ve finančních institucích, velkých korporacích a v poradenství v oblasti vedení firem.
 

 
Jan Novák
Specialista
vývoje software


Jan má mnoholeté zkušenosti v navrhování a vývoji propojených softwarových systémů.
 
 

 

Poradní sbor

 
Thomas Penzel
Thomas je zkušený fyziolog a vědecký pracovník se specializací na spánkovou medicínu. Od roku 1982 pracuje ve spánkové laboratoři na Marburgské lékařské fakultě, kde byl v roce 2001 jmenován profesorem. V roce 2006 přesídlil do fakultní nemocnice Charité v Berlíně, kde pracuje jako ředitel výzkumu ve spánkovém centru. Publikoval více než 160 prací v národních i mezinárodních odborných časopisech a editoval 6 knih.

 
Ivan Hruška
Ivan je výkonný manažer s více než 31letou zkušeností v technologickém sektoru. Vykonával manažerské pozice v nadnárodních podnicích, jako jsou Scala Business Solutions, NESS Technologies a nejnověji GlobalLogic, kde vybudoval vývojová střediska ve střední Evropě. Má také svůj vlastní podnik a investoval do několika začínajících podniků napříč střední a východní Evropou.

 
Jiří Havránek
Jiří má více než 20leté zkušenosti ve farmaceutickém průmyslu. Zastával vedoucí pozice ve společnostech Astra, Ivax (Teva), Zentiva a naposledy ve společnosti Glenmark, kde je viceprezidentem pro střední a východní Evropu. Je také současným prezidentem České asociace farmaceutických firem.

 
Filip Španiel
Filip je psychiatr a vědecký pracovník s více než 20letou zkušeností v oblasti psychotických poruch a poruch nálad. V současnosti je vedoucím oddělení výzkumu v Národním institutu duševního zdraví v Praze. Filip je jedním z průkopníků v oblasti prevence relapsů a podílel se na realizaci prvních randomizovaných klinických hodnocení publikovaných v roce 2012.