NAŠE ŘEŠENÍ

Představujeme vám systém Mindpax pro sběr a analýzu dat. Naše řešení je uživatelsky jednoduché a pracuje nezávisle na hardwarových platformách.

JAKÉ JSOU VÝHODY SYSTÉMU MINDPAX?

Účast
pacienta

Mindpax vede pacienty k tomu, aby se více zapojili do vlastní léčby a sledovali své pokroky.

Snížení
nákladů

Mindpax snižuje náklady zdravotnictví, protože dokáže včas předvídat relaps a zabránit tak hospitalizaci.

Účinější
léčba

Díky sběru a záznamu kvalitních historických dat může lékař dělat kvalifikovanější rozhodnutí týkající se vaší léčby.

Lepší
kvalita života

Mindpax zajišťuje všem pacientům lepší kvalitu života na základě jejich zdravotních údajů. Lékaři, pacienti i příbuzní pacientů mohou využít systém předvídání relapsů a systém včasného varování, a pomoci tak zabránit nutnosti hospitalizace.

Zajímáte se o použití systému Mindpax?
Zjistěte, jak funguje a jak jej mohou využít:

Nás systém se skládá z těchto částí:

Přenosný přístroj

Speciální náramek shromažďuje surová aktigrafická data. Je malý, ergonomický a voděodolný, takže pro uživatele není jeho non-stop nošení nepohodlné.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace shromažďuje subjektivní informace uživatele a nahrává data z náramku. Provádí také vizualizaci informací o fyzické kondici, tělesné aktivitě a spánku.

Webová aplikace

Webový portál nabízí systematickou analýzu a zobrazení shromážděných údajů, a je tak mocným nástrojem pro lékaře, vědecké pracovníky, pacienty i zdravotnická zařízení.

Jak tohle všechno společně funguje?