ŘEŠENÍ PRO LÉKAŘE

Jak vám může systém Mindpax pomoci ve vaší praxi?

Systém Mindpax pro duševní zdraví byl vyvinut ve spolupráci s odborníky na duševní zdraví a lékaři i jejich pacienty. Mindpax pomáhá pacientům, aby se více zapojili do své léčby a sledovali své pokroky.


Zvýšit kvalitu života pacientů
 


Snížit náklady na zdravotnictví předcházením hospitalizací


Pomoci lékařům dělat lepší a informovaná rozhodnutí

Jak náramky Mindpax monitorují biorytmy?

Všechno začíná jednoduchým náramkem, který uživatel stále nosí na zápěstí. Náramek vypadá jako typický fitness náramek a měří tělesnou aktivitu a spánek jedince. Uživatel si do svého telefonu nainstaluje bezplatnou aplikaci, do které jsou přes Bluetooth přenášena data z náramku. Uživatel má pak možnost pravidelně kontrolovat svůj spánek a aktivitu. Všechny údaje shromážděné mobilní aplikací jsou zakódovány a odesílány na server, kde jsou vyhodnocovány. Uživatel si pak vybere, s kým chce své údaje sdílet na webovém portálu.
 

Jak se systém Mindpax liší od fitness náramků / aplikací?

Hlavní rozdíl je ve způsobu zacházení s údaji. Fitness náramky / aplikace seskupují surová data do dobře známých fitness parametrů, jako je počet kroků, spálené kalorie nebo doby spánku a ostatní data jsou odstraněna. Analýza údajů systémem Mindpax jde mnohem dál. Pracujeme s primárními daty, hledáme dlouhodobé trendy a návaznosti na zdravotní stav jedince a jeho vývoj a stejně tak fitness parametry. S narůstajícím objemem dat se algoritmy systému Mindpax uživatelsky upravují pro každého jedince a jsou schopny zjistit odchylky od normálního stavu.

Jak se tyto údaje týkají mé praxe?

Včasné získávání údajů o vašich pacientech vám poskytne dostatek informací a umožní vám rychlou kontrolu stavu a pokroku pacienta. Zároveň vám poskytne příležitost použít správný type léčby nebo upravit léky. Pacienti budou také upozorněni na počáteční varovné příznaky, které budeme schopni předvídat z jejich dat.

Bude to pro mou praxi představovat další administrativní zátěž?

Ne. Systém Mindpax pracuje nezávisle a pouze pokud zjistí prodromální symptomy relapsu, pošle vám včasný varovný e-mail. Pacientovy údaje ale můžete sledovat, kdykoli je potřeba.

Kolik pacientů je nyní monitorováno a jaký je cíl?

V současné době monitorujeme 130 pacientů. Naším cílem je na základě získaných údajů zapojit do programu 1000 pacientů.

Jak se mohu zapojit?

Stačí nás kontaktovat e-mailem na adrese info@mindpax.me.