ŘEŠENÍ PRO PACIENTY

Biorytmus

Jak zákonitosti vesmíru určují cykly ročních období, dnů a nocí a rovněž naše vnitřní biorytmy?

Co jsou to biorytmy?
 

Biorytmus jsou jakési vnitřní hodiny lidského těla, které ovlivňují náš tělesný a duševní stav. Pokud svůj biorytmus narušíte, například když cestujete do země v jiné časové zóně nebo se po večírku nedostanete do postele před druhou hodinou ranní, budete se následující den cítit ospalí a unavení. Trvá několik dnů nebo dokonce týdnů, než si na novou každodenní rutinu zvyknete.

Jak souvisí cirkadiánní rytmus s biorytmy?

Cirkadiánní rytmus je mechanismus synchronizovaný s otáčením naší planety, trvá od 20 do 28 hodin a je to jeden z nejdůležitějších biorytmů. Příkladem součásti cirkadiánního biorytmu je cyklus spánku a bdělosti, avšak součástí cirkadiánního biorytmu je rovněž naše teplota, uvolňování určitých hormonů a další jevy, ke kterým možná také patří jevy další, dosud neobjevené.

Jak můžeme svůj cirkadiánní rytmus měřit?

Aktivita

Zatím nejjednodušší metodou sledování cirkadiánního biorytmu je použití aktigrafie k měření vaší aktivity během dne a noci.

Bazální tělesná teplota

Dalším způsobem měření cirkadiánního biorytmu je měření tělesné teploty v ústech, vagíně nebo konečníku ihned po probuzení před jakoukoli tělesnou aktivitou.

Melatonin

Melatonin, známý rovněž jako spánkový hormon, reguluje denní a sezónní biorytmy člověka. Dalším způsobem měření cirkadiánního rytmu je tedy měření hladiny melatoninu.

Proč chceme měřit cirkadiánní rytmus?

Náš každodenní život je sice na vysoké technické úrovni, ale zároveň velice hektický. Často se uchylujeme ke špatným zvykům a volíme nezdravý životní styl, jako jsou různé diety, umělé prodlužování dne, špatné osvětlení, nedostatek tělesného pohybu a příliš mnoho času stráveného u počítače. To vše zvyšuje výskyt různých onemocnění, přičemž dlouhodobé narušování našich cyklů může vést k poruchám spánku, nervozitě a problémům se soustředěností. Nenormální každodenní rytmus může být také spojen s obezitou, diabetem, bipolární poruchou a sezónní afektivní poruchou.
Náš současný výzkum v této oblasti se nyní soustřeďuje především na psychiatrii, a to hlavně na poruchy nálad a psychózy. Avšak testujeme rovněž využití v oblastech, jako je spánková medicína, neurologie a plicní lékařství.

Biorytmy v lékařství

Jak to vlastně všechno funguje? Speciální skupina nervových buněk, které se nacházejí přímo nad místem, kde se hluboko uvnitř mozku kříží optické nervy, je známá jako suprachiasmatické jádro (SCN). Samotné neurony jsou aktivní v cyklech, avšak jejich aktivita je nepřesná a musí být neustále synchronizována, takže ručičky našich cirkadiánních hodin jsou nastavovány denním světlem. Naše sítnice obsahuje tyčinky a čípky a další světlocitlivé buňky. Ty jsou citlivé na modré světlo, kterého je dostatek hlavně ráno a je přímo propojeno na SCN. Tento mechanismus odstartuje nový den. Další součástkou mechanismu je hormon melatonin, jehož hladiny se začínají zvyšovat navečer. Melatonin nám říká, že máme jít spát, a způsobuje únavu. Ve druhé polovině noci začnou jeho hladiny klesat, což pro nás funguje jako signál k probuzení.

Cyklické procesy v SCN jsou řízeny geneticky s tím, že některé geny jsou během jedné části dne potlačeny. Jejich bílkovinné produkty se kumulují a limitní koncentrace spouštějí druhý gen, tj. gen, který díky své zpětné vazbě inhibuje činnost prvního genu. Řekli byste, že je to docela jednoduchý mechanismus, že ano? Funguje ale dobře, stejně jako řada podobných genů. A vzhledem k faktu, že nejsme geneticky identičtí, je cirkadiánní mechanismus v našich mozcích nastaven různě. Proto se lidská populace skládá z jedinců různého chronotypu, od ranních ptáčat (skřivanů) po noční sovy.

Tato různorodost je naprosto normální. Jenomže my jsme rozdílní také z jiného pohledu, a to způsobem, o němž dnes víme jen velmi málo. Celé cirkadiální soustrojí je jako každý jiný jemně vyladěný mechanismus velice křehké. Okolo dvaceti procent lidí mívá značné problémy v určitou roční dobu, kdy množství slunečního záření rapidně klesá, a jejich cirkadiánní systém, který pracuje na hranici svých možností, není schopen zabránit náhlé destabilizaci fyziologického fenoménu. Lidé s touto predispozicí mohou být náchylní mimo jiné k obezitě, diabetu, sezónnímu narušení spánku, snížené výkonosti a změnám nálad.

Vrcholkem ledovce je pak závažná cirkadiánní dysrytmie a doprovodné výkyvy nálad. Může pak přejít v bipolární afektivní poruchu (BAD) nebo rekurentní depresi. Zdá se, že mnohé poruchy nálad mají co do činění s narušeným cirkadiánním rytmem. To přináší velkou naději pro nové typy léčby: pokud dokážeme dlouhodobě zaznamenat změny v cirkadiánní stabilitě, dokážeme předpovědět nástup nové fáze, nebo jinými slovy relapsu, u jedinců s predispozicí, kteří trpí afektivní poruchou. Schopnost poukázat na narušení pacientova stavu celé týdny před tím, než zpozoruje nějaké symptomatické změny nálady, kvality spánku nebo výkonnosti, by znamenalo obrovské vítězství. To však vyžaduje dlouhodobé sledování parametrů cirkadiánního systému. Skvělou možností, která monitoruje tělesnou aktivitu, je aktigrafie, protože to, jak moc se hýbeme, určuje naše každodenní opakované činnosti. Vstávání, cesta do práce, odpolední procházka, usínání a spánek, značený krátkými intervaly bdělosti a tak dále – to je naše každodenní rutina, opakující se stále a znovu, v zásadě pravidelná s různými odchylkami vynucenými vnějšími vlivy.

Náš současný výzkum v této oblasti se nyní soustředí především na psychiatrii, a to hlavně na poruchy nálad a psychózy. Avšak testujeme rovněž využití v oblastech, jako je spánková medicína, neurologie a plicní lékařství, kde, jak se předpokládá, hrají cirkadiánní rytmy také svou roli.

Více...

Jak mohu získat náramek Mindpax?

Stačí nás kontaktovat na e-mailové adrese info@mindpax.me.

Monitorování biorytmů systémem Mindpax

Jak náramky Mindpax monitorují biorytmy?                                   

Všechno začíná jednoduchým náramkem, který uživatel stále nosí na zápěstí. Náramek vypadá jako typický fitness náramek a měří tělesnou aktivitu a spánek jedince. Uživatel si do svého telefonu nainstaluje bezplatnou aplikaci, do které jsou přes Bluetooth přenášena data z náramku. Uživatel má pak možnost pravidelně kontrolovat svůj spánek a aktivitu. Všechny údaje shromážděné mobilní aplikací jsou zakódovány a odesílány na server, kde jsou vyhodnocovány. Uživatel si pak vybere, s kým chce své údaje na webovém portálu sdílet.

Jak se systém Mindpax liší od fitness náramků / aplikací?

Hlavní rozdíl je ve způsobu zacházení s údaji. Fitness náramky / aplikace seskupují surová data do dobře známých fitness parametrů, jako je počet kroků, spálené kalorie nebo doby spánku, a ostatní data jsou odstraněna. Analýza údajů systémem Mindpax jde mnohem dál. Pracujeme s primárními daty, hledáme dlouhodobé trendy a návaznosti na zdravotní stav jedince a jeho vývoj a stejně tak fitness parametry. S narůstajícím objemem dat se algoritmy systému Mindpax uživatelsky upravují pro každého jedince a jsou schopny zjistit odchylky od normálního stavu.