VÝZKUM SE SYSTÉMEM MINDPAX

Dlouhodobé monitorování cirkadiánních rytmů

Náš výzkum se soustředí na využití dlouhodobého sledování cirkadiánních rytmů k vedení léčby diagnóz chronických onemocnění. Naší hlavní oblastí lékařství je psychiatrie, kde zkoumáme údaje související s faktory, které signalizují opakující se zhoršení některých psychiatrických stavů, především poruch nálad a psychóz.

Zapojujeme se ale i do výzkumu v jiných lékařských oborech, jakými jsou:

 • somnologie
 • neurologie
 • pneumologie.
 • Spánek jako hlavní indikátor

  Jedním z hlavních indikátorů, který používáme, je spánek. Abychom od našich uživatelů získávali co nejpřesnější údaje, necháváme naše detekční algoritmy pravidelně validovat ve spánkových laboratořích pomocí srovnání s polysomnografy. Kromě toho nám partnerství s aplikací SleepAsAndroid umožňuje přístup k anonymní databázi obsahující přes 10 milionů spánkových záznamů, které používáme pro naši populaci jako měřítko.

   

  Jste vědecký pracovník? Zajímáte se o využití systému Mindpax?

  Příklady publikovaných vědeckých prací

  Analysis of actigraph parameters for relapse prediction in bipolar disorder: a feasibility study. Novák D., Albert F., Španiel F.; Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2014

  Effectiveness of the information technology-aided program of relapse prevention in schizophrenia (ITAREPS): a randomized, controlled, double-blind study. Španiel F., Hrdlička J., Novák T., Kožený J., Höschl C., Mohr P., Motlová. J.; Psychiatr Pract. 2012 

  ITAREPS: information technology aided relapse prevention programme in schizophrenia. Španiel F., Vohlídka P., Hrdlička J., Kožený J., Novák T., Motlová L., Čermák J., Bednařík J., Novák D., Höschl C.; Schizophr Res. 2008 

  Informační listy – stáhněte si informační listy, ve kterých najdete další informace o systému Mindpax

  Technické specifikace systému Mindpax

  Validační studie srovnání systému Mindpax se systémem MotionWatch

  Příklady výzkumu v této oblasti, prováděné třetí stranou

  Actigraphic features of bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews. De Crescenzo, F., Economou, A., Sharpley, A. L., Gormez, A., & Quested, D.J., 3. 5. 2016

  Delayed sleep phase in young people with unipolar or bipolar affective disorders. Journal of Affective Disorders, 145(2), 260–263. Robillard, R., Naismith, S. L., Rogers, N. L., Ip, T. K. C., Hermens, D. F., Scott, E. M., Hickie, I. B., 6. 6. 2012, www.jad-journal.com/article/

  Nonparametric methods in actigraphy: An update. Sleep Science, 7(3), 158–164. Gonzalves, B. S. B., Cavalcanti, P. R. A., Tavares, G. R., Campos, T. F., Araujo, J. F., 13. 9. 2014,  www.sciencedirect.com/science/article

  Circadian activity rhythm abnormalities in ill and recovered bipolar I disorder patients. Bipolar Disorders, 10(2), 256–265. Salvatore, P., Ghidini, S., Zita, G., De Panfilis, C., Lambertino, S., Maggini, C., & Baldessarini, R. J. , 5. 5. 2007, onlinelibrary.wiley.com

  Další informace o vlivu cirkadiánních rytmů a spánku na vaše zdraví
  naleznete v části o biorytmech.