Digitální řešení
Blízká osoba

Zapojení blízkého okolí
do zvládání nemoci jedince

Se souhlasem pacienta je možné začlenit blízkou osobu do sledování vývoje nemoci prostřednictvím vyplňováním subjektivních dotazníků. Tato data pak dodávají lékaři i pacientovi komplexnější obraz o podobě nemoci a mohou přispět k efektivnějšímu rozhodování.

Systém navíc poskytuje blízkým osobám (stejně jako osobě s duševním onemocněním) edukační materiál týkající se nemoci.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace slouží jednak k přenášení aktigrafických dat, ale také jako zdroj dalších, podpůrných dat (subjektivní dotazník nálady, užívaná medikace, důležité životní události). V mobilní aplikaci jsou pak výsledná data zobrazena v podobě, která umožní získat větší kontrolu nad zvládání nemoci. Součástí mobilní aplikace je i edukační materiál, který zprostředkovává informace o daném onemocnění.

Webový portál

Webový portál poskytuje uživateli podrobnější zobrazení dat, než které poskytuje mobilní aplikace. Může také sloužit jako náhrada mobilní aplikaci při vyplňování subjektivních dotazníků nálady, medikace a důležitých životních událostí pro primárního uživatele, ale i osobu blízkou.