Digitální řešení
Zdravotní pojišťovna

Systém MINDPAX je telemedicínský nástroj zajišťující prevenci relapsů u bipolární afektivní poruchy a psychotických onemocnění.

Naše řešení umožňuje pacientovi lépe zvládat své psychiatrické onemocnění prostřednictvím zobrazení komplexních dat o průběhu onemocnění, včetně vnějších faktorů, které mají vliv na znovuvzplanutí nemoci.

Systém dále disponuje podpůrnou psychoedukací pacienta i jeho blízkých osob, která je významným a empiricky ověřeným preventivním nástrojem.


Na straně lékaře systém poskytuje dlouhodobý monitoring průběhu nemoci, obsahující aktigrafická data, výsledky subjektivních dotazníků, záznamy o významných psychosociálních faktorech, užívané medikaci či její změn. Díky komplexní vizualizaci průběhu onemocnění může lékař učinit efektivní rozhodnutí o budoucí léčbě.

Naším cílem je snižování počtu relapsů a délky hospitalizace, a tedy i snižování nákladů zdravotních pojišťoven na péči o člověka s duševním onemocněním.Aktigrafické zařízení

Senzor zaznamenávající pohybovou aktivitu uživatelů se nachází v malém, lehkém, voděodolném náramku s baterií, která vydrží až 6 měsíců bez jakéhokoliv nabíjení. Data z pohybového senzoru se odesílají skrze bluetooth do mobilní aplikace. Z mobilní aplikace jsou pak data odeslána prostřednictvím internetového připojení do zabezpečené databáze, kde dochází k výpočtu aktivity a spánku. Vypočtená data se pak zobrazují přímo v mobilní aplikaci a na webovém portálu uživatele. Místo mobilní aplikace nabízíme i alternativní přenosové zařízení v podobě černé krabičky, která vyžaduje pouhé zapojení do elektrické sítě.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace slouží jednak jako přenosný systém pro aktigrafická data, ale také jako zdroj dalších, podpůrných dat (subjektivní dotazník nálady, užívaná medikace, psychosociální faktory). Aplikace Mindpax.me dále zprostředkovává uživatelům přehlednou vizualizaci dat a psychoedukační materiál.

Webový portál

Webový portál poskytuje uživateli podrobnější zobrazení dat, než které poskytuje mobilní aplikace. Může také sloužit jako náhrada mobilní aplikaci při vyplňování subjektivních dotazníků nálady, medikace a psychosociálních faktorů skrze PC.

Lékařský portál

Lékařský portál nabízí komplexní dlouhodobou vizualizaci dat pacienta, která šetří čas, zefektivňuje komunikaci mezi lékařem a pacientem a usnadňuje rozhodování o budoucí léčbě.