Digitální řešení
Lékař

Mindpax systém je telemedicínský nástroj zajišťující prevenci relapsů u bipolární afektivní poruchy a psychotických onemocnění.

Naše řešení umožňuje pacientovi lépe zvládat psychiatrické onemocnění prostřednictvím zobrazení komplexních dat o průběhu onemocnění, včetně vnějších faktorů, které mají vliv na znovuvzplanutí nemoci.

Na straně lékaře poskytuje systém komplexní vizualizaci dlouhodobě sbíraných dat, mezi které patří aktivita, spánek, subjektivní nálada, psychosociální faktory a užívaná medikace. Díky zobrazení dlouhodobého průběhu nemoci šetří čas a zlepšuje komunikaci mezi lékařem a pacientem. Díky kontinuálnímu sběru dat se také snižuje efekt paměti ze strany pacienta a vliv lékařovi pozornosti, která je každodenně vystavována zátěži

Systém dále disponuje podpůrnou psychoedukací pacienta i jeho blízkých osob, která je významným a empiricky ověřeným preventivním nástrojem.Se souhlasem pacienta je možné začlenit do systému i blízkou osobu, která vyplňuje subjektivní dotazník hodnotící změny ve zdravotním stavu pacienta a tím významně obohacuje vizualizaci průběhu nemoci.

Aktigrafické zařízení

Senzor zaznamenávající pohybovou aktivitu uživatelů se nachází v malém, lehkém, voděodolném náramku s baterií, která vydrží až 6 měsíců bez jakéhokoliv nabíjení. Data z pohybového senzoru se odesílají skrze bluetooth do mobilní aplikace. Z mobilní aplikace jsou pak data odeslána prostřednictvím internetového připojení do zabezpečené databáze, kde dochází k výpočtů aktivity a spánku. Místo mobilní aplikace nabízíme i alternativní přenosové zařízení v podobě černé krabičky, která vyžaduje pouhé zapojení do elektrické sítě.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace slouží jednak jako přenosný systém pro aktigrafická data, ale také jako zdroj dalších, podpůrných dat (subjektivní dotazník nálady, užívaná medikace, psychosociální faktory). Aplikace Mindpax.me dále zprostředkovává uživatelům přehlednou vizualizaci dat a psychoedukační materiál.

Webový portál

Webový portál poskytuje uživateli podrobnější zobrazení dat, než které poskytuje mobilní aplikace. Může také sloužit jako náhrada mobilní aplikaci při vyplňování subjektivních dotazníků nálady, medikace a psychosociálních faktorů pro primárního uživatele, ale i pro osobu blízkou.

Lékařský portál

Lékařský portál nabízí komplexní dlouhodobou vizualizaci dat pacienta, která šetří čas a zefektivňuje komunikaci mezi lékařem a pacientem.