Digitální řešení
Pacient

Mindpax vyvíjí systém, který umožňuje urychlit proces učení se zvládat psychiatrické onemocnění prostřednictvím zobrazení komplexních dat týkajících se aktivity, spánku, subjektivního hodnocení nálady a významných vnějších událostí, které mohou mít vliv na zdravotní stav.

Věříme, že správné zobrazení těchto dat může pomoci pochopit individuální průběh nemoci jednak ze strany daného jedince, jeho blízkých osob a dokonce i ze strany ošetřujícího lékaře.

Lékař bude mít díky dlouhodobému sběru dat komplexnější pohled na vývoj nemoci či na vliv změny léků, což umožní efektivnější nastavení léčby.

Aktigrafické zařízení

Senzor zaznamenávající pohybovou aktivitu uživatelů se nachází v malém, lehkém, voděodolném náramku s baterií, která vydrží až 6 měsíců bez jakéhokoliv nabíjení. Data z pohybového senzoru se odesílají skrze bluetooth rozhraní do mobilní aplikace. Z mobilní aplikace jsou pak data odeslána prostřednictvím internetového připojení do zabezpečené databáze, kde dochází k výpočtů aktivity a spánku. Vypočtená data se pak zobrazují přímo v mobilní aplikaci a na webovém portálu uživatele. Místo mobilní aplikace nabízíme i alternativní přenosové zařízení v podobě černé krabičky, která vyžaduje pouhé zapojení do elektrické sítě.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace slouží jednak k přenášení aktigrafických dat, ale také jako zdroj dalších, podpůrných dat (subjektivní dotazník nálady, užívaná medikace, důležité životní události). V mobilní aplikaci jsou pak výsledná data zobrazena v podobě, která umožní získat větší kontrolu nad zvládání nemoci. Součástí mobilní aplikace je i edukační materiál, který zprostředkovává informace o daném onemocnění.

Webový portál

Webový portál poskytuje uživateli podrobnější zobrazení dat, než které poskytuje mobilní aplikace. Může také sloužit jako náhrada mobilní aplikaci při vyplňování subjektivních dotazníků nálady, medikace a důležitých životních událostí pro primárního uživatele, ale i osobu blízkou.

Se závažným duševním onemocněním se s Vaším psychiatrem můžete vidět jen párkrát do roka.

Vaše setkání obvykle začínají slovy: "Jak jste se měl v uplynulých 2-3 měsících? Dělo se něco neobvyklého?"

Kolik si toho pamatujete za poslední čtvrtrok? Co z toho je důležité a co z toho je zkresleno vzpomínkami? Kolik z toho poté stihnete říct svému doktorovi? A kolik informací z Vašeho vyprávění může reálně pomoci v optimalizaci Vaší léčby?

Kontinuálním sledováním subjektivních i objektivních klíčových parametrů, jejich přehledným zaznamenáním a vhodnou vizualizací můžeme pomoci všem zúčastněným v lepším porozumění samotému onemocnění, jeho průběhu i předpokládat další vývoj. Individualizovaná MINDPAX monitorovací platforma poskytuje lékaři relevantní informace na jednom místě a může být nápomocná v efektivnějším rozhodování o nejvhodnějším léčebném postupu.