Cirkadiánní systém a duševní onemocnění

Článek je určen pro odbornou veřejnost. 

Cirkadiánní systém každého člověka zahrnuje biochemické procesy v těle, které se periodicky opakují přibližně jednou za 24 hodin. Cílem našeho organismu je synchronizace našich vnitřních pochodů s vnějšími podněty. Hlavním centrem našich vnitřních hodin jsou tzv. suprachiasmatická jádra (SCN) v části mozku hypotalamu, která reagují především na světelné podněty. Podle toho, zda je den nebo noc, dále SCN upravují excitaci či inhibici našeho organismu. Zároveň téměř ve všech tkáních, např. svalových nebo nervových, jsou umístěny i periferní centra. Periferní hodiny podléhají řízení hlavních vnitřních hodin (SCN), ale rovněž podávají i zpětnou vazbu z těla a tím pomáhají v celkové synchronizaci dějů[1] [2].

Právě narušení denní aktivity a spánku, která odrážejí i celkové odchylky ve fungování cirkadiánního systému, jsou typická pro různá somatická i psychická onemocnění[3].

U poruch nálady (afektivních poruch) zejména u bipolární afektivní poruchy jsou pozorovatelné abnormality ve fungování cirkadiánního systému, které se projevují i v narušení, kvalitě a kontinuitě spánku[4].

Mimo výzkumy, které sledovaly u pacientů s bipolární poruchou odchylky v hormonální produkci nebo tělesné teplotě[5] [6] [7], byla nalezena narušení spánku i skrze aktigrafická měření, tedy záznam pohybové aktivity pomocí senzoru (více v dalším článku). Narušení spánkového rytmu vykazují pacienti s bipolární poruchou ve fázích relapsu i remise[8]. Odchylky ve fungování cirkadiánního systému jsou u pacientů s bipolární poruchou výraznější než u pacientů s depresivní poruchou[9] .

Výzkum realizovaný ve spolupráci se společností Mindpax tyto závěry rovněž potvrzuje. U pacientů s bipolární afektivní poruchou dochází k významným nepravidelnostem v denním a spánkovém režimu. Pacienti mají zpožděný nástup spánkové fáze a vyskytují se u nich významné rozdíly v délce spánku a fragmentaci denního rytmu (tzv. intradaily variability) v porovnání se zdravými kontrolami [10].

Díky těmto poznatkům můžeme vidět přímou spojitost mezi odchylkami nálady a jednotlivými epizodami bipolární afektivní poruchy a abnormalitami v denním i spánkovém režimu[11].


[1] Gumz, M. L. (Ed.). (2016). Circadian clocks: Role in health and disease. Springer.

[2] Roenneberg, T., Kuehnle, T., Juda, M., Kantermann, T., Allebrandt, K., Gordijn, M., & Merrow, M. (2007). Epidemiology of the human circadian clock. Sleep Medicine Reviews, 11(6), 429–438. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2007.07.005

[3] Gillette, M. U. (2013). Chronobiology Biological Timing in Health and Disease. Elsevier Science & Technology Books. http://international.scholarvox.com/book/88814735

[4] Grandin, L. D., Alloy, L. B., & Abramson, L. Y. (2006). The social zeitgeber theory, circadian rhythms, and mood disorders: review and evaluation. Clinical psychology review, 26(6), 679-694.

[5] Alloy, L. B., Ng, T. H., Titone, M. K., & Boland, E. M. (2017). Circadian Rhythm Dysregulation in Bipolar Spectrum Disorders. Current Psychiatry Reports, 19(4). https://doi.org/10.1007/s11920-017-0772-z

[6] Bradley, A. J., Webb-Mitchell, R., Hazu, A., Slater, N., Middleton, B., Gallagher, P., McAllister-Williams, H., & Anderson, K. N. (2017). Sleep and circadian rhythm disturbance in bipolar disorder. Psychological Medicine, 47(9), 1678–1689. https://doi.org/10.1017/S0033291717000186

[7] Soreca, I. (2014). Circadian rhythms and sleep in bipolar disorder: Implications for pathophysiology and treatment. Current Opinion in Psychiatry, 27(6), 467. https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000108

[8] Geoffroy, P. A., Scott, J., Boudebesse, C., Lajnef, M., Henry, C., Leboyer, M., Bellivier, F., & Etain, B. (2015). Sleep in patients with remitted bipolar disorders: A meta-analysis of actigraphy studies. Acta Psychiatrica Scandinavica, 131(2), 89–99. https://doi.org/10.1111/acps.12367

[9]Grierson, A. B., Hickie, I. B., Naismith, S. L., Hermens, D. F., Scott, E. M., & Scott, J. (2016). Circadian rhythmicity in emerging mood disorders: State or trait marker? International Journal of Bipolar Disorders, 4(1), 3. https://doi.org/10.1186/s40345-015-0043-z

[10] Schneider, J., Bakštein, E., Kolenič, M., Vostatek, P., Correll, C. U., Novák, D., & Španiel, F. (2020). Motor activity patterns can distinguish between interepisode bipolar disorder patients and healthy controls. CNS spectrums, 1-11.

[11] Bauer M, Grof P, Rasgon N, Bschor T, Glenn T, Whybrow PC. Temporal relation between sleep and mood in patients with bipolar disorder. Bipolar Disord. 2006 Apr;8(2):160-7

contact-us-background

Zaujali jsme Vás?

Pokud Vás zajímá náš systém a přemýšlíte o zapojení sebe, svého blízkého nebo chcete investovat do smysluplného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Zaujali jsme Vás?