Digitální terapie a budoucnost péče o duševní zdraví

Pomáháme pacientům a lékařům dělat včas společná rozhodnutí o léčbě.

Digitální terapie (DTx) pomáhá prostřednictvím klinicky ověřených moderních technologií v prevenci, zvládání a léčbě onemocnění. - definice dle Aliance digitální terapie -

Společné rysy digitální terapie

Sběr dat a Active Management

Digitální terapie shromažďuje zdravotní data specifická pro mentální poruchy, vizualizuje je a tím pomáhá aktivně podporovat pacienty a lékaře při zvládání těchto zdravotních stavů.

Mindpax: splněno
Klinické studie

Aplikace pro podporu digitální terapie musí projít přísnými klinickými studiemi a prokázat účinky na konkrétní poruchy a zdravotní stavy. Tento proces zahrnuje tisíce hodin klinického pozorování, analýzy a vzájemného hodnocení výsledků.

Mindpax: splněno
Podpora od profesionálů

Aplikace se díky důkazům z klinických studií a vysoké účinnosti digitální terapie těší podpoře lékařů. Mnoho digitálních terapeutik se také řídí metodikou společné správy pacient-lékař-pečovatel.

Mindpax: splněno
Pokryto pojišťovnou

Vzhledem ke své prokázané účinnosti a nízkému riziku, mnoho zdravotních pojišťoven pokrývá náklady na software a hardware v rámci digitální terapie. V mnoha případech se digitální terapeutika ukázala být skvělým doplňkem konvenční medicíny.

Mindpax: v procesu
V měřítku předních zdravotnických úřadů

Digitální terapie je přísně kontrolována FDA (Food and Drug Administration) v USA a podobných organizacích po celém světě. Tato kontrola zajišťuje vysokou účinnost a velmi nízké riziko nežádoucích účinků.

Mindpax: v procesu

Úspěšná digitální terapeutická řešení ve světě

Digitální terapie není hudbou budoucnosti, je zde již dnes. Některé z oblastí medicíny, kde se ji podařilo úspěšně uplatnit:
Diabetologie (Diabetes mellitus)
 
Neurologie (např. Parkinsonova choroba,
Alzheimrova choroba, apod.)
Obezitologie
 
 
 
Kardiologie (např. vysoký krevní tlak, srdeční selhání, apod.)

Digitální terapeutika a duševní poruchy

Pacienti s poruchami duševního zdraví často užívají konvenční léky dlouhodobě. Ačkoli se tyto léky osvědčily, digitální terapie se jeví jako skvělý doplněk, který může pomoct pacientům, lékařům a pečovatelům lépe porozumět symptomům duševních poruch a dělat tak lepší a rychlejší rozhodnutí.

Mindpax je celosvětový lídr v digitální terapii bipolární afektivní poruchy

Jsme první společnost, která pomáhá podporovat péči o duševní zdraví kombinací moderních technologií a psychoedukací s prvky terapie (IPRST, KBT).
Jsme první společnost, která v Německu zažádala o povolení DIGA na digitální terapii bipolární poruchy.
Jsme startup s největším souborem dat týkajícich se bipolární afektivní poruchy zahrnující informace o průběhu nemoci a symptomatologii.
contact-us-background

Zaujali jsme Vás?

Pokud Vás zajímá náš systém a přemýšlíte o zapojení sebe, svého blízkého nebo chcete investovat do smysluplného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Zaujali jsme Vás?