Jak vypadá bipolární afektivní porucha?

Dnes nazývanou bipolární afektivní poruchu můžete znát i pod starším pojmem maniodepresivní psychóza nebo maniodeprese. Odborníci ji řadí k nejzávažnějším chronickým psychickým onemocněním, trvající v různé intenzitě celý život a zasahující negativně do soukromé i pracovní oblasti. Nezaměstnanost u lidí s bipolární poruchou může dosahovat až k 70 % a riziko sebevražd je 10-20 vyšší než u běžné populace [1] [2].

Samotný název napovídá, že se jedná o narušení nálady (ze slova “afektivní”) projevující se ve dvou pólech (ze slova “bipolární”), a to depresí a mánii [6].

Mánie, nebo také manická epizoda nebo fáze, se projevuje extrémně euforickou někdy i podrážděnou náladou, zvýšenou aktivitou a sníženou potřebou spát. Člověk v mánii může být komunikativnější, přátelštější jeho myšlenky i řeč bývají zrychlené. Také mohou přicházet nové nápady, finančně náročné plány nebo riskantní i promiskuitní chování. Mezi nejzávažnější příznaky patří i výskyt psychotických příznaků, tedy halucinací nebo nevyvratitelných přesvědčeních (tzv.bludů) či celkové vyčerpání organismu. Právě díky těmto příznakům je více než polovina lidí s akutními manickými příznaky hospitalizovaná. Aby bylo možné mánii diagnostikovat musí projevy přetrvávat alespoň 7 dní. Stav hypománie má podobné projevy, ale v menší intenzitě, závažnosti a bez psychotických příznaků [3] [4] [5].

Depresivní epizoda se naopak projevuje pesimistickou náladou, sebektickými myšlenkami, a poklesem energie. U některých lidí je spánku více než obvykle, u jiných dochází ke zkrácení hodin spánku. V depresi, také dochází k potížím se soustředěním, běžné denní činnosti je téměř nemožné vykonávat i vstát z postele bývá obtížné. Depresi často doprovází i úzkost a někdy se mohou objevovat i psychotické příznaky v například podobě extrémně negativních přesvědčeních o sobě nebo svém životě. Aby bylo možné depresi diagnostikovat musí projevy přetrvávat alespoň 14 dní [4] [5] . 

Bipolární porucha má mnoho podob. Střídání fází deprese, mánie, smíšených stavů s příznaky obou pólů a stavu bez projevů, tzv. remise, je u každého jiné a může se měnit i v průběhu života [4] [6]. 

Jak konkrétně a rozmanitě vypadá bipolární porucha se dočtete ve speciální blogové a podcastové sérii, kterou pro Vás s lidmi se zkušeností s touto duševní poruchou připravujeme.


[1] Novick, D. M., Swartz, H. A., & Frank, E. (2010). Suicide attempts in bipolar I and bipolar II disorder: a review and meta‐analysis of the evidence. Bipolar disorders, 12(1), 1-9.

[2] Crump, C., Sundquist, K., Winkleby, M. A., & Sundquist, J. (2013). Comorbidities and Mortality in Bipolar Disorder: A Swedish National Cohort Study. JAMA Psychiatry, 70(9), 931–939. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.1394

[3]de Zelicourt, M., Dardennes, R., Verdoux, H., Gandhi, G., Khoshnood, B., Chomette, E., Papatheodorou, M.-L., Edgell, E. T., Even, C., & Fagnani, F. (2003). Frequency of Hospitalisations and Inpatient Care Costs of Manic Episodes: In Patients with Bipolar I Disorder in France. PharmacoEconomics, 21(15), 1081–1090. https://doi.org/10.2165/00019053-200321150-00002

[4] Vieta, E., Berk, M., Schulze, T. G., Carvalho, A. F., Suppes, T., Calabrese, J. R., Gao, K., Miskowiak, K. W., & Grande, I. (2018). Bipolar disorders. Nature Reviews Disease Primers, 4, 18008. https://doi.org/10.1038/nrdp.2018.8

[5] MKN-10. (2017). Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. Aktualizované vydání k 1.1.2018. (Roč. 2017). Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

[6] Látalová, K. (2010). Bipolární afektivní porucha (Vyd. 1). Praha: Grada.

contact-us-background

Zaujali jsme Vás?

Pokud Vás zajímá náš systém a přemýšlíte o zapojení sebe, svého blízkého nebo chcete investovat do smysluplného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Zaujali jsme Vás?