Kdo je kdo? Aneb jakou pomoc vyhledat a kdy? Část I. (Krizové kontakty)

Péče o duševní zdraví a pomoc při propuknutí psychických potížích a onemocnění je celá řada. Občas je však složité se zorientovat v tom, kdo je kdo. V následujících článcích Vám přiblížíme dostupné služby a popíšeme rozdíly mezi nimi. 

Nejprve začneme krizovými centry a linkami, které jsou vhodné pro lidi s nebo bez duševního onemocnění, kteří se nachází ve složité životní situaci.  V dalších příspěvcích se budeme zabývat krátkodobější péčí poradenských psychologů a specializovanou prací školních psychologů. Pro klientelu zejména se závažnými obtížemi a psychickým onemocněním bude přiblížena klinická psychologie a psychiatrie. V závěru této série pak popíšeme dlouhodobější psychoterapeutickou péči, která je vhodná jako nástroj pro sebepoznání a seberozvoj na jedné straně na druhé straně jako léčba psychoterapeutickými prostředky pro lidi s duševním onemocněním.

Krizové kontakty

V případě náhlých nebo akutních potíží, které nám život přinese, jsou první volbou krizové linky a centra krizové intervence. Tyto služby jsou většinou bezplatné a fungují nepřetržitě 24 hodin denně. Krizové linky nebo centra může využít kdokoliv, kdo má pocit, že na svou životní situaci nestačí. 

Například se může jednat o vztahové potíže, potíže s kolektivem ve škole nebo v práci, domácí násilí, vyrovnávání se s trestnými činy nebo nehodami. Také sem spadají situace, kdy mohou být zahlcující příznaky různých psychických nebo i somatických potíží či onemocnění. Na krizové linky se také můžete obrátit ve dne i v noci pokud máte sebevražedné myšlenky nebo plány. Tyto kontakty mohou využít i lidé, kteří se cítí sami a potřebují si urovnat myšlenky, to se týká například seniorů nebo novopečených maminek Právě podle klientely nebo specifických potížích jsou linky rozděleny na obecné krizové kontakty pro dospělé, seniory, děti nebo  lidi s duševním onemocněním, pro lidi s poruchami osobnosti, pro závislé, poruchy příjmu potravy, oběti trestných činů atd. 

V případně, že nevíte na jaké pracoviště se obrátit nebojte se konzultantů zeptat na doporučení dalších kontaktů, aby Vás nasměrovali!

PŘÍKLADY LINEK:

 (jen pro CZ článek)

 • Nonstop linka důvěry – telefonní čísla podle příslušného kraje najdete na http://www.capld.cz/linky-duvery-cr
 • Krizová linka RIAPS – 222 586 768
 • Centrum Krizové intervence Bohnice – 284 161 10
 • Modrá linka – 731 197 477, možný je i chat nebo skype (www.modralinka.cz)
 • Linka psychopomoci – 224 214 214
 • Linka první psychické pomoci – 116 123
 • Linka duševní tísně – 476 701 444
 • Dona linka pro oběti domácího násilí – 251 51 13 13 
 • Bílý kruh bezpečí pro oběti trestných činů – 116 006
 • Linka bezpečí pro děti a mládež – 116 111
 • Linka Anabell poruchy příjmu potravy –  774 467 293
 • Linka seniorů ELPIDA – 800 200 007 
 • Linka seniorů Život 90 – 800 157 157

Zdroje:

https://www.mvcr.cz/clanek/adresar-pomoci-telefonni-informacni-a-krizove-linky-a-online-pomoc-v-ceske-republice.aspx
https://psychoportal.cz/linky-duvery/

contact-us-background

Zaujali jsme Vás?

Pokud Vás zajímá náš systém a přemýšlíte o zapojení sebe, svého blízkého nebo chcete investovat do smysluplného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Zaujali jsme Vás?