Kdo je kdo? Aneb jakou pomoc vyhledat a kdy II. (Poradenský psycholog)

V druhé části našeho seriálu se podíváme na práci poradenského psychologa. Pro klienty trpící potížemi s mentálním zdravím je poradenský psycholog často první kontaktní osobou. Proto je velice důležité pochopit roli, cíle a očekávání, když se rozhodnete poradenského psychologa navštívit. 

Kdo je poradenský psycholog a jakou službu poskytuje?

  • Poradenský psycholog poskytuje konzultace v různých oblastí (v aj. counseling)
  • Povaha sezení je spíše krátkodobá do několika sezeních, zaměřená na konkrétní tématické oblasti nebo zátěžové životní situaci, 
  • Poradenské služby však nebývají tak akutní jako krizová intervence, která se zaměřuje na bezprostřední pomoc
  • Může se jednat o individuální poradenství, manželské a párové poradenství, skupinové nebo rodinné poradenství.

Kdo může poskytovat služby poradenské psychologie?

  • Profesionál/poradenský psycholog. Nejčastěji se jedná o vystudované psychology, absolventy magisterského studia filozofické fakulty oboru psychologie)

Co je cílem poradenské psychologie?

  • Hlavním cílem poradenství je přiměřená podpora, vedení poskytnutí faktických informací pro přiměřené zlepšení životní situace klienta. V poradenství psycholog pomáhá orientovat se v současných potížích a podpořit vlastní síly klienta k jejich překonání, řešení nebo přijetí

V jakých oblastech může poradenský psycholog působit?

  • Poradenský psycholog může působit v sociálních službách – např. manželské a rodinné poradny, které se zaměřují na potíže v partnerství, rodičovství nebo i rozvodové poradenství, 
  • Může působit i ve školství a řeší problematiku studentských ale i učitelských kolektivů, profesní poradenství a volba zaměstnání
  • Poradenský psycholog může působit i v pedagogicko-psychologických poradnách, kde může ke své práci využívat i psychodiagnostické metody a zaměřuje se například na poruchy učení nebo i výrazně nadané děti a doporučení pro jejich nejlepší zařazení do vzdělávacího procesu
  • Specializované poradenství se pak týká například lidí s psychickými nebo osobnostními  potížemi nebo i mentálním postižením a výběr dalších podporující zdravotnických nebo sociálních zařízení,  nebo poradenství pro drogově závislé

Kde můžu najít poradenského psychologa?

Pokud jste se rozhodli, že potřebujete pomoc psychologa, je poradenský psycholog perfektním prvním krokem. Mějte ale na paměti, že poradenský psycholog poskytuje pomoc spíše krátkodobějšího rázu. Pokud máte pocit, že byste potřebovali pomoc detailnější a dlouhodobější, doporučujeme popřemýšlet nad návštěvou psychoterapeuta. Ale o tom až v dalším článku.


Procházka, Roman. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014.

Novák, Tomáš, a Petr Šmolka. Manželské a rodinné poradenství, 2016.

Leach, M.M., a F.T.L. Leong. Counseling Psychology. The International Library of Psychology. Taylor & Francis, 2017. https://books.google.cz/books?id=3YJBDgAAQBAJ.Altmaier, E.M., a J.I.C. Hansen. The Oxford Handbook of Counseling Psychology. Oxford Library of Psychology. Oxford University Press, USA, 2012. https://books.google.cz/books?id=Yz0w\_DSHvowC.

contact-us-background

Zaujali jsme Vás?

Pokud Vás zajímá náš systém a přemýšlíte o zapojení sebe, svého blízkého nebo chcete investovat do smysluplného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Zaujali jsme Vás?