Kdo je kdo? Aneb jakou pomoc vyhledat a kdy III. (Psychoterapeut)

Při řešení psychických potíží se můžete rozhodnout pro terapii s psychoterapeutem. V tom případě je velice důležité vybrat si správného psychoterapeuta. V tomto článku jsme proto připravili základní otázky, které je dobré si zodpovědět, než oslovíte psychoterapeuta.

Kdo může vykonávat práci psychoterapeuta?

 • V české republice je v současné době zpracováváno právní i odborné ukotvení o tom, kdo může nebo nemůže provádět psychoterapii.
 • Nyní ale stále platí, že terapeutem či psychoterapeutem se stává člověk po absolvování psychoterapeutického výcviku, což je většinou následné až 5ti leté vzdělávání o tom, jak prakticky pomáhat lidem s ale i bez duševního onemocnění. 
 • Doplňujícími výcviky může být kratší vzdělávání méně než 5 let například v arteterapii, dramaterapii, skupinové psychoterapii, aj.

Může práci psychoterapeuta vykonávat pouze psycholog nebo psychiatr?

 • Psychoterapeutický výcvik může absolvovat vystudovaný psycholog, psychiatr ale také například sociální pracovník, pedagog nebo i člověk z jiných profesí. Kritéria pro přijetí do psychoterapeutického výcviku jsou individuální dle škol i samotných výcviků

Jaký je rozdíl mezi poradenstvím a psychoterapií?

 • Jedná se o dlouhodobější péči oproti poradenství. Je vhodná jak pro lidi s psychickými potížemi od úzkostí, depresí, bipolární afektivní poruchy, závislostí, poruch příjmu potravy či poruch osobnosti, ale také pro hlubší sebepoznání, seberozvoj a práci na sobě bez psychických onemocnění. 

Existují různé typy psychoterapie?

 • Psychoteraputických výcvik podle určitého směru (neboli psychoteraputické školy), kterou představuje přistupuje ke klientům nebo pacientům trochu jiným způsobem. 
 • Příkladem psychoterapeutických směrů/škol je například směr kognitivně behaviorální psychoterapie, psychodinamická psychoterapie, gestalt psychoterapie, rodinná terapie, existenciální a logo terapie, terapie zaměřená na tělo 

Je psychoterapie hrazená pojišťovnou resp. kolik psychoterapie stojí?

 • S psychoterapií se můžeme setkat jak ve zdravotnictví, kdy je hrazena pojišťovnou tak v soukromé praxi, kdy si jí hradí klient nebo pacient sám
 • Cena za terapii se pohybuje většinou dle instituce (soukromé kliniky, centra, jednotlivci ve vlastní praxi), která ji zajišťuje, formy kterou je  poskytovaná (online, osobně, individuálně, skupinově) přes délku vzdělání nebo praxe psychoterapeuta, od cca 500,- za 50/60 minut až po několik tisíc (2.-3., někdy i více)
 • U psychoterapie určitě neplatí, že nižší cena je lepší, ale zároveň vyšší cena nezaručí, že psychoterapeut bude ten správný pro řešení specificky vašich potíží. 

Na co si dát pozor při výběru psychoterapeuta?

 • Při výběru terapeuta je tedy vhodné zjistit jaký výcvik absolvoval, zda je akreditovaný, někdy mohou mít terapeuti i více výcviků a kurzů a zároveň jaké bylo i jeho předchozí vzdělání a kolik let v praxi funguje.

Ať už si vyberete kteréhokoliv psychoterapeuta, ten nejdůležitější krok jste již udělali. I v případě nejlepších intencí, někdy si klient s psychoterapeutem prostě “nesednou”. Nebojte se vyhledat pomoc jiného terapeuta, který vám bude více vyhovovat. Existující psychoterapeut to určitě pochopí a nebude vás tlačit do další spolupráce. Je ale nutné si uvědomit, že je kontraproduktivní navštěvovat dva různé psychoterapeuty ve stejnou dobu.  


Zdroje:
Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Portál, 2017. https://books.google.cz/books?id=ek6iswEACAAJ.

Vymětal, J. Úvod do psychoterapie – 3., aktualizované a doplněné vydání. Psyché (Grada). Grada, 2010. https://books.google.cz/books?id=21GNVOiyKFEC.

Reeves, A. An Introduction to Counselling and Psychotherapy: From Theory to Practice. SAGE Publications, 2012. https://books.google.cz/books?id=\_UjDqWL\_D0kC.

Hadfield, J.A. Introduction to Psychotherapy: Its History and Modern Schools. Psychology Revivals. Taylor & Francis, 2015. https://books.google.cz/books?id=PO1WCgAAQBAJ.

contact-us-background

Zaujali jsme Vás?

Pokud Vás zajímá náš systém a přemýšlíte o zapojení sebe, svého blízkého nebo chcete investovat do smysluplného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Zaujali jsme Vás?