Možné spouštěče epizod bipolární afektivní poruchy

Bipolární afektivní porucha (BAP) je stav duševního zdraví charakterizovaný extrémními výkyvy nálad, včetně emočních vzestupů a pádů. Výkyvy nálad se mohou objevit jednou za rok nebo dokonce několikrát ročně. Existují epizody nazývané mánie, kdy se cítíte vzrušení a rozjaření, s vysokou energií. Opačné epizody hlubokého smutku a frustrace se nazývají deprese. Tyto epizody mohou mít různou délku. Obvykle trvají několik týdnů až několik měsíců. 

Jaké jsou hlavní faktory, které mohou vyvolat epizodu bipolární afektivní poruchy?

Stresující životní události 

Způsob, jakým dokážete zvládat stres, může ovlivnit vývoj bipolární afektivní poruchy. Počáteční epizodu BAP může vyvolat významná životní změna nebo stresující události, jako je ztráta blízké osoby, finanční potíže, rozvod, či jiné. Tyto události mohou být bolestivé a stresující i pro lidi, kteří se nepotýkají s duševními problémy. Ačkoli tento typ události nemusí nutně spustit depresivní epizodu. Důsledky se mohou u všech jednotlivců lišit. U osob, které trpí bipolární afektivní poruchou, však mohou mít závažné psychické následky. Tato longitudinální studie zkoumá důkazy o životních událostech jako prediktoru příznaků bipolární afektivní poruchy.

Nedostatek spánku

Podle mnoha studií může být ztráta spánku časným ukazatelem nadcházejících výkyvů nálady (zejména mánie). V některých případech je spánek považován za jeden z nejsilnějších spouštěčů epizod bipolární afektivní poruchy. Měli byste si stanovit denní rozvrh s pravidelnou dobou vstávání a dobou spánku a snažit se udržet konstantní délku Vašeho spánku. Další tipy na doplňkové aktivity podporující duševní zdraví najdete na tomto odkazu.

Sezónnost 

Sezónní výkyvy jsou nejčastěji spojovány s unipolární depresí (neboli periodickou depresivní poruchou), ale mohou mít významný vliv i na příznaky bipolární afektivní poruchy. 

U lidí, jejichž změny nálad jsou těmito sezónními změnami ovlivněny, jsou depresivní epizody obvykle spojeny se zimním obdobím, pro které jsou typické chladné a pochmurné dny. Manické nebo hypomanické epizody jsou naopak spojeny s jarem a létem. Pravděpodobně hlavním faktorem je délka slunečního svitu a jeho vliv na rozdíly v chování a náladě. Sezónní poruchy nálady se mohou vyskytovat se závažnými zdravotními problémy, které je třeba řádně léčit.

Občas je velmi těžké vypozorovat, na čem jsou závislé změny nálad spojené s bipolární afektivní poruchou.  Mindpax systém poskytuje jedinečný nástroj, který umožňuje lépe porozumět příznakům duševní poruchy, zvládat ji a efektivněji určovat léčbu. Kliknutím sem se dozvíte více informací o Mindpax systému.

Užívání drog a alkoholu

Pití alkoholu nebo užívání drog jsou dalšími známými spouštěči epizod bipolární afektivní poruchy. Konzumace drog (dlouhodobá, ale i nárazová) může ovlivnit křehkou neurochemickou rovnováhu v mozku a může snížit pravděpodobnost, že budete vhodně reagovat na léčbu. K chemické nerovnováze v mozku dochází, když má buď extrémně málo, nebo extrémně mnoho neurotransmiterů, což jsou “chemičtí poslové”, kteří přenášejí informace mezi nervovými buňkami.

Někdy máme tendenci pít alkohol, abychom zmírnili pocity, které způsobují náš stav deprese nebo úzkosti. Když alkohol funguje, můžete se cítit lépe, dokonce uvolněně. Vaše problémy náhle zmizí. Ale ne na dlouho. Jakmile hladina alkoholu v krvi klesne, z dlouhodobého hlediska dojde ke zvratu. Alkohol může působit jako tlumič nálady, ale jeho dlouhodobá konzumace může bipolární depresi dokonce zhoršit.

Zdroje:

Dallas, M. E. (2021, January 18). Bipolar episode triggers. EverydayHealth.com. Retrieved December 16, 2021, from https://www.everydayhealth.com/bipolar-disorder/triggers-that-cause-bipolar-episode/ 

Kvarnstrom, E. (2018, April 24). Understanding bipolar disorder triggers and how to prevent them. Bridges to Recovery. Retrieved December 16, 2021, from https://www.bridgestorecovery.com/blog/understanding-bipolar-disorder-triggers-and-how-to-prevent-them/

Mayo Foundation for Medical Education and Research. (2021, February 16). Bipolar disorder. Mayo Clinic. Retrieved December 16, 2021, from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bipolar-disorder/symptoms-causes/syc-20355955

Vann, M. R. (2017, October 18). 9 most common triggers for bipolar mood episodes. EverydayHealth.com. Retrieved December 16, 2021, from https://www.everydayhealth.com/bipolar-disorder-pictures/biggest-triggers-of-bipolar-mood-swings.aspx

contact-us-background

Zaujali jsme Vás?

Pokud Vás zajímá náš systém a přemýšlíte o zapojení sebe, svého blízkého nebo chcete investovat do smysluplného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Zaujali jsme Vás?