Není léčba jako léčba: Léková léčba bipolární afektivní poruchy II. část

V předcházejícím článku jsme se věnovali nejběžnějším lékům, které se užívají při léčbě bipolární afektivní poruchy. V tomto článku představíme další skupiny léků, s kterými je rovněž možné se setkat. 

Prvními léky jsou ANXIOLYTIKA, která dle doslovného překladu znamenají léky rozpouštějící úzkost (“anxieta = úzkost”, “lytikos = rozpouštějící”). Tyto léky snižují napětí a úzkost. Výhodou těchto léků je jejich rychlý až okamžitý účinek i do několika minut. Velkou nevýhodou je však riziko vzniku závislosti a riziko předávkování. Proto tyto léky bývají doporučovány spíše pro krátkodobou, cílenou a nárazovou léčbu. Anxiolytika mají své další podskupiny a jsou typy, které jsou vhodné i k dlouhodobému užívání s nižším rizikem závislosti. Mezi nejznámější patří například Diazepam, Neurol, Rivotril, Oxazepam nebo Atarax (a spoustu dalších).

Léky, které pomáhají navodit spánek jsou HYPNOTIKA. I v této skupině je více poddruhů podle účinné látky nebo působení. Určité typy hypnotik působí podobně jako již popsaná anxiolytika – snižují napětí, ale mohou být návykové (např.: Rohypnol, Dormicum). V současné době jsou léky první volby tzv. Z-preparáty, u kterých je nižší riziko vzniku závislosti. Mezi nejznámější patří Hypnogen, Stilnox, Zopiclon. Také se může pro podporu spánku užívat přímo melatonin, tedy látka, kterou produkuje naše tělo ve formě spánkového hormonu. Existují i léky, které nejsou přímo hypnotiky, ale mají tzv. hypnotické účinky, tedy navozují spánek. Jedná se například o některá antidepresiva, antipsychotika nebo i antihistaminika, napříkad Prothazin, což je lék proti alergickým reakcím s tlumivými účinky.

Další dvě lékové skupiny jsou již méně obvyklé u pacientů s bipolární afektivní poruchou. Jedná se o PSYCHOCHOSTIMULANCIA, které podporují mozkovou aktivitu a způsobují exitaci organismu. Například se jedná o Ritalin. Tyto léky mohou mít příznivé účinky například u poruch pozornosti u dětí nebo při větší spavosti (např. neovladatelné upadání do spánku, tedy narkolepsie). Stinnou stránkou však je, že mohou být zneužívané pro výrobu drog (zejména pervitinu). 

Poslední skupinou jsou NEUROPROTEKTIVA, která podporují prokrvení mozku a psychické funkce jako je paměť a myšlení. Běžně se používají u poruch paměti u seniorů. Do této podskupiny řadíme Cognex či Reminyl. Po cévních mozkových příhodách či úrazech hlavy nebo na podporu prokrvení mozku se užívají například Tanakan nebo Piracetam. 

Slovníček:

Medikace = užívané léky = farmaka


Orel, M. (2016). Psychopatologie: Nauka o nemocech duše (2., aktualizované a doplněné vydání). Grada.

Vieta, E., Berk, M., Schulze, T. G., Carvalho, A. F., Suppes, T., Calabrese, J. R., Gao, K., Miskowiak, K. W., & Grande, I. (2018). Bipolar disorders. Nature Reviews Disease Primers, 4, 18008. https://doi.org/10.1038/nrdp.2018.8

Front Matter. (2021). In Neurobiology of Bipolar Disorder (s. i–ii). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819182-8.09994-4

contact-us-background

Zaujali jsme Vás?

Pokud Vás zajímá náš systém a přemýšlíte o zapojení sebe, svého blízkého nebo chcete investovat do smysluplného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Zaujali jsme Vás?