Není léčba jako léčba: Úvod k léčbě bipolární afektivní poruchy

Léčbu bipolární afektivní poruchy lze v první řadě rozdělit na akutní a dlouhodobou. Léčba se zaměřuje na stavy (epizody) mánie, hypománie nebo deprese.

Cílem akutní léčby je zmírnění intenzity příznaků a podpora pacienta v náhledu na jeho onemocnění. Při manické epizodě mohou mít pacienti dojem, že potíže vůbec nemají. Naopak se cítí plní energie, mají euforickou náladu a ne vždy si uvědomují dlouhodobé dopady jejich riskantního chování. V případě stavu deprese přetrvává pesimistická nálada, pocity nedostatečnosti, neschopnosti a obrovská únava. To může vést až k tomu, že pacient nevidí důvod žít. 

Právě proto je nutné prostřednictvím léků (psychofarmak) a cílené psychoterapie, co nejrychleji zasáhnout. V nejzávažnějších případech se k léčbě používá i elektrokonvulzivní terapie, (známá spíše jako elektrošoky (ECT)).

Všechny tyto postupy se snaží o udržení nejvyšší možné kvality života a psychosociálního fungování pacienta. Pokud to stav pacienta dovoluje, rovněž je snaha ze strany odborníků o jeho navrácení do domácího a následně pracovního prostření.  

Dlouhodobá léčba bipolární afektivní poruchy se zaměřuje na udržení stabilního stavu bez příznaků mánie, hypománie nebo deprese. Právě v této době bývá nejdůležitější a zároveň nejtěžší následovat doporučení odborníků. Pro udržení bezpříznakového stavu neboli remise se používá opět farmakoterapie. Může se však jednat o odlišné léky nežli v akutních případech nebo o jiné dávkování. I v této fázi je stěžejní psychoterapie, která cílí na zlepšení a prevenci znovupropuknutí příznaků, tedy relapsu a udržení stabilního stavu.

Důvěra a dlouhodobá spolupráce mezi pacientem, jeho nejbližšími, lékařem, psychologem nebo psychoterapeutem je klíčová pro co nejdelší udržení stabilního stavu nebo včasného zásahu v případě opětovného výskytu příznaků manie, hypománie nebo deprese.


Slovníček

Remise = stav, kdy příznaky nemoci plně nebo velmi znatelně ustoupí 

Relaps = neboli recidiva, je znovu propuknutí příznaků nemoci 

Epizoda = neboli fáze nemoci, u bipolární poruchy používáme pojmy subdepresivní/depresivní/hypomanická/manická epizoda či fáze

Hypománie = stav, kdy se objevují příznaky mánie v méně intenzivní podobě 

Elektrokonvulzivní terapie = je stimulační biologická léčba prostřednictvím elektrických impulzů. Používá se u závažných psychických stavů, kde může být nejúčinnější, nejrychlejší a nejbezpečnější volbou. Pacienti ji podstupuji dobrovolně, probíhá v plné anestezii i s dalšmi léky pro uvolnění svalů. Zákrok je krátký (více v dalším článku).

Prevence = předcházení

Medikace = užívané léky

Psychofarmaka = léky, které působí především na mozek 

Psychoterpaie = léčba psychologickými nástroji a prostředky


Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie (DGPPN; German Society for Psychiatry and Psychotherapy Psychosomatics and Neurology, 2020): S3 guideline on diagnosis and therapy of bipolar disorders. Long version 2.1. Available at https://dgppn.de/leitlinien-publikationen/leitlinien.html. Last access: 30.06.2021 

Zemanová, M. (2021). Bipolární afektivní porucha. 2021. Dostupné na webových stránkách:https://www.pnhb.cz/psychiatricke-texty/bipolarni-afektivni-porucha

Janatka, J., Morávek, S., & Tichý, V. (2009). Strategie léčby bipolární afektivní poruchy. Psychiatrie pro praxi.

Köhler, R. (2014). Elektrokonvulzivní terapie. Psychiatrie pro praxi.

contact-us-background

Zaujali jsme Vás?

Pokud Vás zajímá náš systém a přemýšlíte o zapojení sebe, svého blízkého nebo chcete investovat do smysluplného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Zaujali jsme Vás?